Zlatara Imperia

Politika privatnosti

Politika privatnosti

1. OPŠTE INFORMACIJE

Marina Đukanović PR Zlatara Imperia (u daljem tekstu Zlatara Imperia) sa ciljem da zaštiti sebe i svoje korisnike formira ovaj dokument koji se zove politika privatnosti. Posetioci sajta koji se nisu postali registrovani korisnici, kao i registrovani korisnici u obavezi su da se informišu o politikama sajta. U obostranom interesu je da se ove politike poštuju.

Korisnici su u obavezi da pročitaju ovu poltiku, ali i da se povremeno vrate na ovaj tekst jer eventualno može doći do nekih izmena, a svako korišćenje sajta nakon tih izmena podrazumeva da je korisnik upoznat sa njima. Zlatara Imperia zadržava pravo da ovu Politiku privatnosti izmeni u bilo kom trenutku u nekim njenim delovima. Zlatara Imperia može ali i ne mora mail-om obavestiti sve aktivne registrovane korisnike o izmenama politike privatnosti, i podrazumeva se da su svi korisnici sajta upoznati i saglasni sa njom.
 
2. KOLAČIĆI (COOKIES)

Kada pregledate stranice na adresi www.zlataraimperia.rs, a niste se registrovali za neku od naših online usluga, to činite anonimno. Tom prilikom ne prikupljamo Vaše lične informacije. Međutim, naš softver koristi tzv. kolačiće (cookies) za prikupljanje informacija o načinu korišćenja svojih Internet stranica. Na grupnoj osnovi se prikupljaju i prate informacije o serveru na koji je priključen Vaš računar, vrsti Vašeg internet čitača (npr. Firefox ili Internet Explorer).
 
3. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

Zlatara Imperia će za svakog registrovanog korisnika podrazumevati da je korisnik upoznat sa ovom Politikom privatnosti i da je prihvatio da će se podaci koje je ostavio na sajtu koristiti u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Zlatara Imperia sa velikom ozbiljnošću pristupa Politikama privatnosti i veoma nam je važno da naši korisnici na ispravan način razumeju kako se njihovi podaci prikupljaju koriste i obrađuju na našem sajtu. Ova politika privatnosti je punovažna u okviru celog web sajta. Lične informacije o korisniku prikupljaju se isključivo u cilju dobrog funkcionisanja projekta www.zlataraimperia.rs.

Lične informacije o korisniku mogu biti: one koje su ostavljene prilikom registraciije ili kupovine proizvoda na sajtu, ali mogu biti informacije koje Zlatara Imperia dobija od korisnika kroz razne aktivnosti na samom sajtu koje Zlatara Imperia koristi radi popravljanja korisničkog iskustva, praćenja poseta ka našim proizvodima i promocije na osnovu preferencija ka određenim grupama proizvoda. To mogu biti pretplate na newsletter, popunjavanje anketa, mišljenja koja dobijamo od vas…. Korisnici koji dobiju newsletter na email adresu koju su ostavili prilikom registracije ili viber/sms poruke putem broja mobilnog telefona koji su ostavili prilikom registracije imaju mogućnost da se ispišu sa tih lista.
 
4. KORIŠĆENJE INFORMACIJA

Zlatara Imperia će sve prikupljene informacije koristiti sa velikom odgovornošću i preduzeti sve mere predostrožnosti kako ne bi došlo do neovlašćenog pristupa ovim podacima. Zlatara Imperia ni jednu informaciju o korisnicima, prikupljenu na ovom sajtu, neće razmenjivati sa trećim licima.

Zlatara Imperia će se verovatno preko email-ova dostavljenih pri registraciji obraćati korisnicima sa različitim obaveštenjima o proizvodima i uslugama ili ponuditi učestvovanje u nekim anketama, zatražiti mišljenje ili iskustvo i slično. Za svako ovo obraćanje korisnik će moći dobrovoljno da ga prihvati ili da se isključi sa liste.

Zlatara Imperia može objavljivati informacije opšteg tipa trećim licima ali se iz tih informacija neće moći identifikovati pojedinac - korisnik.
 
5. OBRADA INFORMACIJA

Zlatara Imperia će obradu podataka pristupati u skladu sa pravilnicima ovog sajta. Zlatara Imperia neće izlaziti iz okvira dogovorenom ovim pravilnicima i obrada ličnih informacija biće korišćena u cilju što boljeg funkcionisanja web sajta.
 
6. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Zlatara Imperia nije odgovorna za eventualne propuste u bezbednosti informacija koje nisu pod kontrolom Zlatare Imperia. Upravo zbog činjenice da bezbednost podataka ne može biti 100% garantovana Zlatara Imperia je donela odluku da od klijenata zahteva minimum informacija i očekujemo da korisnik razume ove okolnosti i složi se sa ovim nivoom bezbednosti, odnosno ovim politikama privatnosti.

Zlatara Imperia garantuje da će u procesu rukovanja i obrade ličnih informacija primenjivati sve standardne mere bezbednosti i štititi lične podatke skupljene od svojih korisnika.

Mladozenja
  Beli logo
Kreirajmo za ljubav

Priča o nama počinje 2000. godine i tada smo odlučili da krenemo putem svojih snova, a nešto kasnije ispostavilo se da je uprvo taj put jedini ispravan. Kada kažu da ljubav sve pokreće, mi bismo se složili sa time, jer bez ljubavi IMPERIA danas ne bi postojala u ovom obliku kakva jeste. Od samog početka znali smo da neće biti lako i da je kvalitet najbitniji, te nikada nismo dozvolili sebi da Vam pružimo nešto manje od najboljeg. Ono što ovoj zlatarskoj radnji i našem brendu daje čar, jeste upravo posvećenost čitave porodice i želja za istim ciljem. Taj naš cilj ne bi bio ostvariv bez Vas.

Vaša zlatara Imperia

GDE SE NALAZIMO